Beheer cookies

U gaat de Femibion ​​website verlaten en wordt doorgestuurd naar een externe leverancier / partner website. Wilt u doorgaan?

Je kind afzetten bij de crèche, onthaalmoeder of andere kinderopvang. Hoe ga ik om met het schuldgevoel?

Vele mama's voelen zich schuldig wanneer ze hun kind bij de crèche, onthaalmoeder of andere kinderopvang achterlaten. Een kijkje op om het even welk forum voor ouders zal dat bevestigen. De band die je met je kind hebt, is anders dan om het even welke andere relatie. Je kindje was voor negen maanden lang lichamelijk een deel van jou dus is het begrijpelijk dat je bang bent om hem of haar toe te vertrouwen aan de zorg van iemand anders of alleen nog maar om langere tijd van hem of haar gescheiden te zijn.

Kiezen voor een crèche: jouw keuze

Nochtans heb je misschien net als zoveel andere vrouwen beslist dat terug buitenshuis werken de beste beslissing is voor jou en je gezin. Er kunnen vele goede redenen zijn waarom dit zo is, van financiële redenen tot het handhaven van je emotioneel welzijn. Misschien voelde je je thuis geïsoleerd of miste je de uitdaging die je op het werk hebt. Dit betekent niet dat je een slechte mama bent of dat je minder houdt van je kind. Het gaat er niet om of dit goed of slecht is, het is een volstrekt persoonlijke beslissing.

Papa’s voelen zich minder schuldig over de crèche

Sommige mensen zijn er ook nog altijd vast van overtuigd, zich baserend op traditionele rolpatronen, dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het kind bij de moeder ligt en niet bij de vader. Uit een rondvraag onder 1.000 ouders in 2014 kwam dan ook naar voren dat 80% van de buitenshuis werkende mama's zich schuldig voelde over het gebruik van de crèche tegenover amper 39% van de papa's.

Voordelen van een crèche

Een crèche heeft ook zijn voordelen. Kinderen die naar een crèche gaan, leren eerder sociale vaardigheden dan thuisblijvers en dit is op hun beurt goed voor hun zelfvertrouwen. Het kan ook betekenen dat ze minder verlegen zijn wanneer ze naar school beginnen te gaan.

Het allerbelangrijkste is echter dat je baby tevreden is en zich geliefd voelt en dit wordt niet bepaald door het feit of jij wel of niet buitenshuis werkt.