U gaat de Femibion ​​website verlaten en wordt doorgestuurd naar een externe leverancier / partner website. Wilt u doorgaan?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Verklaring inzake gegevensprivacy

1. Algemene informatie

Hartelijk bedankt voor uw interesse in de website van Merck Consumer Health Holding GmbH, hierna "Merck Consumer Health" genoemd. We nemen gegevensbescherming en gegevensprivacy heel serieus en voldoen aan alle geldende nationale en Europese verordeningen inzake gegevensbescherming. Daarom willen we u via deze verklaring informeren over onze maatregelen inzake gegevensbescherming en welke gegevens we kunnen bewaren en hoe we deze gegevens gebruiken.

2. Welke gegevens worden verzameld en hoe worden ze gebruikt?

2.1 Gegevensverzameling door deze website

Als een gebruiker de website opent, verstuurt de internetbrowser van de gebruiker automatisch de volgende gegevens, voor technische doeleinden, naar de webserver van Merck:

·         het IP-adres van de verzoekende computer

·         de datum en het tijdstip van de toegang

·         de naam en de URL van het opgeroepen bestand

·         het volume van de verstuurde gegevens

·         de toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)

·         de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem

·         de naam van de internetprovider van de gebruiker

·         de website van waaruit er toegang is gemaakt

Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om het gebruik van de website mogelijk te maken (verbinding instellen), wegens redenen van systeembeveiliging en voor de technische administratie van de netwerkinfrastructuur. Een vergelijking met andere databanken of het versturen van de gegevens naar een derde partij, inclusief in fragmenten, gebeurt niet. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art. 6, paragraaf 1 b van de GDPR.

De gegevens die worden verzameld als onderdeel van de vrijwillige invoer onder "Contactpersonen & Service" worden uitsluitend gebruikt en verwerkt om een vraag of verzoek te verwerken en om de diensten die u hebt aangevraagd, uit te voeren.

2.2 Gebruik van Adobe Analytics (Omniture)

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een onlineanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van de algemene verkeerspatronen op onze website. Door de informatie van het cookie over het gebruik van de website naar Adobe te versturen, garandeert de instelling dat het IP-adres anoniem wordt gemaakt vóór de geolocatie en door een algemeen IP-adres wordt vervangen vóór het wordt opgeslagen. Adobe zal deze informatie namens de websiteprovider gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, waarbij het voor website-operatoren rapporten opstelt over de activiteiten op hun website. Bovendien dient de informatie om aan de websiteprovider andere diensten te verlenen die verband houden met de activiteit van de website en met het gebruik van het internet. Adobe zal uw IP-adres niet linken aan andere gegevens waarover het beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in uw browser te selecteren. Merk op dat, als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Bovendien kunt u vermijden dat Adobe gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door een browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze plug-in vindt u onder http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

2.3 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een onlineanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie van het cookie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als u echter de IP-anonimisatie op deze website activeert, wordt uw IP-adres door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verstuurd en daar verkort. Google zal deze informatie namens de website-operator gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om aan de website-operator andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat binnen de scope van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gelinkt aan andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in uw browser te selecteren. Merk op dat, als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Bovendien kunt u vermijden dat Google de gegevens van het cookie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door een browserplug-in te downloaden en te installeren. Klik hiervoor op de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Door op deze link te klikken, vermijdt u dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat verhindert dat uw gegevens worden verzameld als u naar deze website surft: <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/ of https://www.google.de/intl/en/policies/. We wijzen erop dat Google Analytics op de website werd uitgebreid met de code "anonymizeIp". Dit garandeert dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenaamde IP-maskering).

2.4 Gebruik van Google AdWords Remarketing

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google AdWords Remarketing om publiciteit te maken voor bepaalde informatieve inhoud, uitsluitend voor recruitingdoeleinden, op het internet, en in het bijzonder op het Google Display Network van websites. AdWords Remarketing kan worden gebruikt om advertenties voor u weer te geven als u jobgerelateerde pagina's bezoekt. Dit gebeurt door een cookie op uw webbrowser te plaatsen. Dit cookie identificeert u niet persoonlijk en wordt enkel gebruikt om u advertenties (van beperkte duur) aan te bieden op basis van de specifieke jobgerelateerde pagina's die u hebt bezocht. Google AdWords Remarketing biedt ons de mogelijkheid om onze marketing beter af te stemmen op uw behoeften en om enkel advertenties weer te geven die relevant zijn voor u.  

Als u geen Remarketing-advertenties op deze websites wenst te zien, kunt u dit deactiveren via de Ads Settings van Google of door te surfen naar de Network Advertising Initiative-opt-out-pagina

 

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art. 6, paragraaf 1 f van de GDPR. Hieruit volgt dat de goedkeuring van Merck voortkomt uit het feit dat, enerzijds, Merck belang heeft bij een evaluatie van de websitegegevens met het oog op de optimalisering van de website. En anderzijds uit het feit dat een betrokken persoon op het tijdstip waarop de gegevens worden verzameld en in het licht van de omstandigheden waarin dit gebeurt (in het bijzonder de bovenstaande maatregelen) redelijkerwijs kan verwachten dat de verwerking met dat doel kan plaatsvinden.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u geen gebruik wilt maken van onze cookies ontdekt u in de "Hulp"-functie van uw browser hoe u uw browser zodanig instelt dat deze geen nieuwe cookies aanvaardt of bestaande cookies verwijdert. U leert er ook hoe u verhindert dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt of welke instellingen u moet aanklikken om een bericht voor nieuwe cookies te ontvangen.

De cookies die we momenteel op de website gebruiken, worden opgesomd in de lijst van cookies die hier beschikbaar is:

Naam van het cookie

Doel van het cookie

Welke informatie verzamelt het cookie?

Hoe lang gaat het cookie mee?

AKA_A2

Wordt gebruikt door de Advanced Acceleration-functie die DNS Prefetch, HTTP2 Push, enz. mogelijk maakt

Stelt de waarde in op 1

1 uur

AMCVS_12D338B3527846A

A0A490D4C%40AdobeOrg

Houdt verband met Adobe Analytics -

Stelt de waarde in op 1

Vervalt als de browser wordt afgesloten

AMCV_12D338B3527846A

A0A490D4C%40AdobeOrg

Houdt verband met Adobe Analytics - wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren

ID van de unieke bezoeker

2 jaar

_ga

Houdt verband met Google Analytics - wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

ID van de unieke bezoeker

2 jaar

_gat

Houdt verband met Google Analytics - wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen

Stelt de waarde in op 1

1 minuut

_gid

Houdt verband met Google Analytics - wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

ID van de unieke bezoeker

2 jaar

acceptCookie

Identificeert of een gebruiker het cookiebeleid al dan niet heeft aanvaard

Wordt eenvoudigweg op "ja" ingesteld zodra de gebruiker het cookie aanvaardt

1 jaar

fr

Houdt verband met Facebook - wordt gebruikt om de gebruiker en browser te identificeren

Gecodeerde ID's van Facebook en van de browser

3 maanden

s_cc

Houdt verband met Adobe Analytics - wordt gebruikt om te bepalen of cookies op de browser zijn geactiveerd

Bepaalt of cookies zijn geactiveerd (eenvoudigweg op "Juist" ingesteld)

Vervalt als de browser wordt afgesloten

s_getNewRepeat

Bepaalt of de gebruiker een nieuwe gebruiker of een terugkerende bezoeker is

Bepaalt of de gebruiker een nieuwe gebruiker of een terugkerende bezoeker is en verzamelt deze informatie in een Analytics-variabele

1 jaar

 

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art. 6, paragraaf 1 f van de GDPR. Hieruit volgt dat de goedkeuring van Merck voortkomt uit het feit dat, enerzijds, Merck belang heeft bij een evaluatie van de websitegegevens met het oog op de optimalisering van de website. En anderzijds uit het feit dat een betrokken persoon op het tijdstip waarop de gegevens worden verzameld en in het licht van de omstandigheden waarin dit gebeurt (in het bijzonder de bovenstaande maatregelen) redelijkerwijs kan verwachten dat de verwerking met dat doel kan plaatsvinden. U kunt uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geblokkeerd, inclusief cookies die verband houden met onze diensten, of om aan te geven wanneer een cookie door ons is ingesteld. Vergeet echter niet dat sommige van onze diensten mogelijk niet correct werken als uw cookies zijn uitgeschakeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw taalvoorkeuren niet worden opgeslagen.

 

 

4. Social media-plug-ins

We maken gebruik van social media-plug-ins van verschillende sociale netwerken (bv. Facebook). Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud of aanbevolen producten delen. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd en versturen bijgevolg geen gegevens naar andere websites. Door op de knop "Social media activeren" te klikken, activeert u alle plug-ins (de zogenaamde 2-kliksoplossing). Uiteraard kunt u de plug-ins met één klik opnieuw deactiveren.

Als deze plug-ins zijn geactiveerd, stelt uw browser een rechtstreekse verbinding in met de servers van het respectieve social media-netwerk zodra u de website van de operator opent. De inhoud van de respectieve plug-in wordt rechtstreeks van het social media-netwerk naar uw browser verstuurd en in de website geïntegreerd.

Door de plug-ins in de websites te integreren, ontvangt het social media-netwerk de informatie die u op de respectieve pagina van de operator hebt bezocht. Als u op het social media-netwerk bent ingelogd, kan het uw bezoek aan uw account linken. In geval van interactie met de plug-ins wordt de overeenkomstige informatie rechtstreeks van uw browser naar het social media-netwerk verstuurd en er opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door social media-netwerken, alsook voor uw rechten en opties inzake de bescherming van uw privacy, verwijzen we naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve netwerken.

Als u niet wilt dat social media-netwerken via de website van de operator informatie over u verzamelen, logt u uit of deactiveert u de social media-plug-ins vóór u onze website bezoekt.

Zelfs als u niet op social media-netwerken bent ingelogd, kunnen websites met actieve social media-plug-ins gegevens naar deze netwerken versturen. Met een actieve plug-in wordt er een cookie met een identificator geplaatst telkens als de website wordt geopend. Aangezien uw browser dit cookie ongevraagd verstuurt elke keer u verbinding maakt met een netwerkserver, kan het netwerk het cookie eigenlijk gebruiken om een profiel aan te maken van de websites die werden bezocht door de gebruiker die aan de ID kan worden gelinkt. En zo zou het ook mogelijk zijn om op een later tijdstip deze identificator opnieuw aan een persoon te linken, bijvoorbeeld als de gebruiker in de toekomst op het sociale netwerk inlogt.

De operator maakt gebruik van de volgende plug-ins:

Opmerking: gelieve te noteren met links in overeenstemming met gebruik:

·         Facebook (voorzien door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 VS). Klik hier voor het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info #public-info

·         Google+ My Business (voorzien door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS). Klik hier voor het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

·         Twitter (voorzien door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS). Klik hier voor het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

5. Worden er andere persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als u om bepaalde diensten verzoekt en we hiervoor uw gegevens nodig hebben of als u vrijwillig uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art. 6, paragraaf 1 b van de GDPR en art. 6, paragraaf 1 a van de GDPR.

U kunt uw toestemming geven door bijvoorbeeld een registratieformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen, door producten of diensten te bestellen, door ons een vraag of verzoek te sturen, door materialen aan te vragen of door te registreren. Tenzij wettelijk anders bepaald, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Voor speciale diensten, zoals nieuwsbrieven, sweepstakes, enz. gelden de respectieve bijzondere voorschriften inzake gegevensbescherming.

6. Worden mijn gegevens naar derde partijen, bv. overheid, verstuurd?

Bij Merck ontvangen enkel de instanties die verplicht zijn om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, uw gegevens. Bepaalde gegevens moeten binnen strikte contractuele en wettelijke vereisten worden bekendgemaakt:

·         Wegens een wettelijke verplichting:

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om gegevens aan een verzoekende overheidsinstantie door te geven.

In geval van een rechterlijke beslissing zijn we conform § 101 van de Duitse wet op de auteursrechten verplicht om eigenaars van auteursrechten en naburige rechten informatie te verschaffen over klanten waarvan er wordt beweerd dat ze auteursrechtelijk beschermde werken hebben aangeboden op websites waar bestanden worden gedeeld. In dergelijke gevallen bevat onze informatie de gebruikers-ID van het IP-adres dat op het gevraagde tijdstip was toegekend en, indien bekend, de naam en het adres van de klant.

Met andere woorden, persoonlijke gegevens worden enkel naar staatsinstellingen en overheidsinstanties verstuurd binnen het kader van verplichte nationale wettelijke bepalingen of als de openbaarmaking noodzakelijk is in geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur met het oog op strafvervolging. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art. 6, paragraaf 1 c van de GDPR of § 24, paragraaf 2, nr. 1 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming.

·         Aan externe dienstverleners voor gegevensverwerking:

Als dienstverleners toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens van onze klanten gebeurt dit meestal in het kader van de zogenaamde orderverwerking van persoonlijke gegevens. Dit wordt uitdrukkelijk door de wet bepaald. In dit geval blijft Merck verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, maar ook de verwerker kan verantwoordelijk zijn. De dienstverlener werkt strikt in overeenstemming met onze instructies, wat we garanderen door middel van strikte contractuele voorschriften, technische en organisatorische maatregelen en bijkomende controles.

Merck werkt samen met dienstverleners als verwerkers. Dit zijn bedrijven binnen Merck Group en dienstverleners die instaan voor IT-diensten (bv. voor technisch-administratieve taken en voor de analyse van het gebruik), telecommunicatie, consulting en advies, alsook voor verkoop en marketing.

Al deze instanties voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming voor de instructiegebonden orderverwerking van persoonsgegevens.

·         Aan bedrijven van de Merck Group:

Merck kan uw persoonlijke gegevens aan bedrijven van de Merck Group doorgeven met het oog op het opbouwen van een zakelijke relatie met u of wegens gegronde belangen.

Als de gegevens naar het buitenland worden doorgegeven, zijn deze bedrijven gevestigd in de EU of de EER of in een land dat, volgens de beslissing van de commissie van de EU, voldoende gegevensbescherming garandeert. Ingeval de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven van de Merck Group die in andere landen zijn gevestigd, garandeert Merck dat het bedrijf van de Merck Group dat de gegevens importeert, verplicht is om voldoende gegevensbescherming te bieden.

Daarbuiten versturen we geen gegevens naar derde partijen tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is met het oog op een door u gevraagde aanbieding of dienst of tenzij dit wettelijk is bepaald. We zijn ook geenszins van plan om uw gegevens naar een derde land of internationale organisatie te versturen.

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren gegevens zolang het wettelijk vereist is of zolang het noodzakelijk is voor het verlenen van de door u gevraagde dienst, of gedurende de periode die werd overeengekomen in een verklaring van toestemming.

8. Heb ik het recht om mijn opgeslagen gegevens te bekijken en te verbeteren? Welke andere rechten heb ik met betrekking tot mijn opgeslagen gegevens?

U mag te allen tijde en gratis informatie vragen over de omvang, de oorsprong en de ontvangers van de opgeslagen gegevens, alsook over waarom de gegevens worden bewaard. Bovendien hebt u conform de voorschriften inzake gegevensbescherming het recht om uw gegevens te verbeteren en te wissen en om de verwerking ervan te beperken, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Merk op dat er een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit bestaat.

 

9. Kan ik mijn toestemming inzake het gebruik van mijn gegevens intrekken?

U hebt het recht om uw toestemming inzake het gebruik van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Stuur een e-mail naar privacy@merckgroup.com of een brief naar onderstaand adres.

De gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming is wettelijk tot op het moment dat u de toestemming intrekt.

 

10. Wie is mijn contactpersoon als ik vragen heb over gegevensbescherming?

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de Group Data Protection Officer van Merck KGaA:

Merck KGaA

Group Data Protection Officer

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

privacy@merckgroup.com

 

11. Hoe lang is deze verklaring inzake gegevensprivacy geldig?

Deze verklaring inzake gegevensprivacy is bijgewerkt en dateert 04.04.2018 We behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensprivacy te allen tijde te wijzigen en, in het bijzonder, aan te passen aan verdere ontwikkelingen van de website of de implementering van nieuwe technologieën.